Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 29/1-2/2, tỷ lệ cao nhất lên đến 53%

Ngày 28/2/2024, CTCP Cát Lợi (HoSE: CLC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/1/2024.

Ngày 10/4/2024, CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/1/2024.

Ngày 15/5/2024, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 5.325 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/1/2024.

Ngày 28/2/2024, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/2/2024.

Ngày 29/2/2024, CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HOSE: HUB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/2/2024.

Ngày 8/3/2024, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/2/2024.

>> Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức tỷ lệ 77% bằng tiền bất chấp lãi sụt giảm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn