Lịch sự kiện, tin vắn chứng khoán ngày 10/5

Tin doanh nghiệp

TMC - Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức: Ngày 23/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 600 đồng). TMC dự kiến chi trả vào 6/6/2024.

HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu: Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do vi phạm khai sai dẫn đến số tiền thuế TNCN, TNDN và GTGT phải nộp và khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp là 99 triệu đồng.

WCS - CTCP Bến xe Miền Tây: Ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.600 đồng). WCS dự kiến chi trả vào 21/6/2024.

DTK - Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP: Ngày 31/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 4% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 400 đồng). DTK dự kiến chi trả vào 28/6/2024.

NDC -CTCP Nam Dược: Ngày 7/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). NDC dự kiến chi trả vào 27/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HSG -Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen: Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu HSG. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 62,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,09%). Giao dịch diễn ra trong phiên 3/5/2024.

HPX- Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát: Thành viên BKS Chu Việt Hùng đã bán ra toàn bộ 60.000 cổ phiếu HPX. Giao dịch diễn ra từ 16/4 - 7/5/2024..

ADS - Công ty Cổ phần Damsan: Tổng Giám đốc Vũ Huy Đức đã bán 1,993 triệu cổ phiếu trên tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là gần 1,4 triệu phiếu (tỷ lệ 1,89 %). Giao dịch diễn ra từ 12/4 - 8/5/2024.

RDP - Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding: Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam đã bán 3,2 triệu cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 28,33%). Giao dịch diễn ra từ 25/4 - 8/5/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC: Thành viên BKS Nguyễn Minh Tuệ đăng ký mua 7.500 cổ phiếu SAV. Đây là hoạt động mua theo chương trình phát hành lựa chọn cho người hâm mộ (ESOP). Thời gian giao dịch dự kiến từ 15/5 đến 25/5/2024.

HDG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Xuân Lan đăng ký bán 200.000 cổ phiếu HDG. Mục đích nhằm nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/5 đến 12/6/2024.

HMR - CTCP Đá Hoàng Mai: Ủy viên HĐQT Vũ Thị Hải Yến đăng ký bán 60.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/5 đến 11/6/2024.

EBS - CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội: Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh đăng ký mua 600.000 cổ phiếu. Ủy viên HĐQT Ngô Thị Thanh Huyền cũng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu.

Ngược chiều, CTCP Đầu tư CMC đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch đều dự kiến từ 14/5 đến 12/6/2024.

Xem thêm tại cafef.vn