Lịch sự kiện, tin vắn chứng khoán ngày 5/4

Tin doanh nghiệp

QBS: Ngày 3/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn gửi CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS – HOSE) về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu QBS. Nguyên nhân do, tổ chức kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC kiểm toán năm 2023.

REE: Ngày 12/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Cơ điện lạnh (REE – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2024.

VPD: Ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2024.

HCM: CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC – mã HCM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Theo đó, HSC sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu 3.182 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.450 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 72% so với năm ngoái.

VNM: CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu 63.163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.376 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,4% và 4% so với thực hiện năm 2023.

REE: Ngày 15/4 tới đây, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Giao dịch cổ đông

TCR: Tcrown Co,.Ltd, cổ đông lớn của CTCP Công nghiệp gốm sứ Taicera (TCR – HOSE) đã mua vào hơn 370.000 cổ phiếu TCR từ ngày 08/3 đến 15/3 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại TCR lên hơn 2,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,94%.

APC: Ông Võ Thái Sơn, Phó tổng giám đốc CTCP Chiếu xạ An Phú (APC – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu APC từ ngày 09/4 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Sơn sẽ nâng sở hữu tại APC lên 900.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,52%.

 KBC: Nhóm cổ đông do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) đã mua vào 1,39 triệu cổ phiếu KBC trong ngày 02/4. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm xuống lên hơn 38,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,02%.

HPX: Nhóm cổ đông có liên quan đến ông Hoàng Văn Toàn – cổ đông tại CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) đã bán ra hơn 35,12 triệu cổ phiếu HPX trong ngày 01/4. Qua đó, giảm sở hữu chung xuống còn 15,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,997%.

LSS: CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) thông báo, ngày 17/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022-2023 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7,5, tương đương LSS sẽ phát hành thêm hơn 5,59 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Xem thêm tại cafef.vn