Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

Tin doanh nghiệp

HT1 – Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – Ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). HT1 dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 27/11/2023.

TCO - Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải – Mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, dự kiến diễn ra vào 18/11.

Ngày 12/10, công ty cũng vừa nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Phạm Trần Ái Trung và từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Nam Hùng. Cả hai lãnh đạo đều từ nhiệm vì lý do cá nhân.

TDP - Công ty Cổ phần Thuận Đức - HĐQT thông qua Nghị quyết phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023, mã TDPH2326001. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 300 tỷ đồng.

SMB - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung - Ngày 25/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). SMB dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 6/11/2023.

CTG - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. CTG dự kiến phát hành mới 564 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 11,7415%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 triệu cổ phiếu sẽ nhận về 117.415 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023. Hoàn tất, vốn điều lệ CTG sẽ tăng lên 53.700 tỷ đồng.

KSV - Tổng Công ty Khoáng Sản TKV – CTCP – Ngày 20/10 sẽ bắt đầu chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 5/10/2023.

NSS - CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai - Ngày 7/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1,76% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 176 đồng). NSS dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 14/12/2023.

SPD - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu điều chỉnh từ 950 tỷ xuống 800 tỷ và chỉ tiêu LNTT điều chỉnh từ 9 tỷ xuống 0.

HAX - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - HĐQT thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ESOP, dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu trong đó có 2,1 triệu cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý, còn lại 1,4 triệu cổ phiếu sẽ chào bán.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DC4 – Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings – Công đoàn DC4 đã nhận chuyển nhượng 27.561 cổ phiếu DC4 thông qua giao dịch qua VSDC. Giao dịch được thực hiện trong phiên 6/10/2023. Sau giao dịch, Công đoàn DC4 nắm 52.037 cổ phiếu DC4 tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,09% vốn.

HSG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Norges Bank, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital mua vào 1 triệu cổ phiếu HSG trong phiên 6/10, nâng sở hữu cả nhóm quỹ Dragon Capital tại HSG lên 10,0094% vốn, tương ứng nắm gần 62 triệu cổ phiếu.

VCG - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Bà Dương Thị Hạnh đã bán toàn bộ 12.000 cổ phiếu VCG. Giao dịch được thực hiện trong phiên 10/10/2023 theo phương thức khớp lệnh qua sàn.

PPE - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE – Bà Trần Thị Dịu Hòa đã bán 299.300 cổ phiếu PPE, hạ lượng cổ phần sở hữu xuống còn 700 đơn vị, không còn là cổ đông lớn. Tương tự, ông Ứng Quang Sơn cũng bán ra toàn bộ 169.400 cổ phiếu PPE. Cả hai giao dịch đều được thực hiện trong phiên 9/10/2023.

DGT - CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai – Cổ đông lớn CTCP HQ Investment Group đã bán 4 triệu cổ phiếu DGT trong phiên 9/10, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7,85% tương ứng còn nắm 6,2 triệu cổ phiếu.

MQN - CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi – Bà Nguyễn Thị Mai Xuân, chị ruột Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Dung đã mua 118.000 cổ phiếu MQN trên tổng số 207.000 cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện trong phiên 9/10. Sau giao dịch, bà Xuân nắm 572.935 cổ phiếu MQN (tỷ lệ 9,88%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Nguyễn Khoa Tuyển đăng ký bán 19.000 cổ phiếu BST. Nếu hoàn tất, ông Tuyển chỉ còn nắm 84 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 16/10 đến 10/11/2023.

ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 10.000 cổ phiếu ITA theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 9/10 đến 7/11/2023. Nếu hoàn tất, Đại học Tân Tạo sẽ nắm gần 151 triệu cổ phiếu ITA, tương ứng tỷ lệ 16,08% vốn.

STG - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam - PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd chào mua hơn 5 triệu cổ phiếu STG với giá 52.520 đồng/cp, qua đó để tăng tỷ lệ sở hữu tại Sotrans từ 24,9% lên 30% vốn.

BWS - CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu – Bà Lê Thị Thanh Thủy, Vợ Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Điền đăng ký mua 100.000 cổ phiếu BWS. Bà Thủy hiện nắm giữ 1.405.662 cổ phiếu BWS (tỷ lệ 1,56%). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/10 đến 17/11/2023.

TL4 - Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP - Ông Đinh Văn Vân, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật đăng ký bán 1.760.000 cổ phiếu TL4 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 20/10 đến 16/11/2023.

Xem thêm tại cafef.vn