Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/5

Tin doanh nghiệp

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội: Ngày 24/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). MBB dự kiến chi trả vào 14/6/2024.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank: Ngày 23/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). VPB dự kiến chi trả vào 31/5/2024.

EVE - CTCP Everpia: Ngày 6/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). EVE dự kiến chi trả vào 14/6/2024.

MCF - CTCP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm: Ngày 29/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). MCF dự kiến chi trả vào 12/6/2024.

DAD - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng - Ngày 28/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). DAD dự kiến chi trả vào 10/6/2024.

CDH - CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng: Ngày 14/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). CDH dự kiến chi trả vào 24/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ANV - CTCP Nam Việt: Thành viên HĐQT Đỗ Thị Thanh Thủy đã bán 300.000 cổ phiếu từ ngày 08/5 đến 10/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thủy nắm 70.000 cổ phiếu ANV (tỷ lệ 0,05%).

GKM - CTCP GKM Holdings: Cổ đông lớn Đinh Tuấn Anh đã bán 430.000 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/5/2024. Sau giao dịch, ông Tuấn Anh giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 1,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,69%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương:Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phong đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu BWE. Thời gian giao dịch dự kiến từ 16/5 đến 13/6/2024.

VNT - CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương: CTCP Transimex đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VNT. Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/5 đến 7/6/2024. Hiện, Transimex đang nắm giữ hơn 3,63 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 21,84%.

NHC -CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp: CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) đăng ký mua hơn 165.000 cổ phiếu NHC. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 13/5 đến 11/6/2024. Hiện, Đá Núi Nhỏ đang nắm giữ hơn 595.000 cổ phiếu NHC, tỷ lệ 19,57%

ATS - CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS: Ủy viên HĐQT Nguyễn Trương Quốc Cường đăng ký mua 170.000 cổ phiếu ATS. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 14/5 đến 12/6/2024.

VDP -Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha: Công đoàn cơ sở VDP đăng ký bán ra toàn bộ 238.594 cổ phiếu nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 16/5 đến 14/6/2024.

Xem thêm tại cafef.vn