Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/8

Tin doanh nghiệp

FPT - CTCP FPT - Công bố doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng năm 2023 đạt 28.429 tỷ đồng và 5.069 tỷ đồng, tăng 22,4% và 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.496 tỷ đồng và 2.762 đồng, tăng 20,3% và 19,6%.

VSC - CTCP Container Việt Nam - Ngày 21/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 22/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tương đương VSC sẽ phát hành thêm hơn 12,12 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Ngày 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 23/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/8/2023.

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%, gồm 10% bằng tiền mặt; đồng thời dự kiến phát hành hơn 3,33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 100.000 đồng và 5 cổ phiếu mới.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 6/10/2023.

FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã chấp thuận kế hoạch cho PAN Food (Công ty con của Tập đoàn PAN) vay nhằm tối ưu hóa dòng tiền, đảm bảo an toàn và hiệu quả tài chính với giá trị tối đa 230 tỷ đồng; thời gian giải ngân trong vòng một năm kể từ tháng 8/2023; thời hạn vay không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân, có thể giải ngân chia làm nhiều lần theo tiến độ huy động tiền; lãi suất cho vay 6,5%/năm.

M10 - Tổng công ty May 10 – CTCP – Dự kiến phát hành 1,511 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành 5% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành là 13.600 đồng/CP. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ ngày 15/8 đến ngày 5/9/2023.

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây - Đã thông qua phương án phát hành 8,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,36% tổng số cổ phiếu lưu hành để chào bán riêng lẻ cho Aska Pharmaceutical Co, Ltd.

Giá chào bán được xác định là 21.500 đồng/CP. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và/hoặc quý IV/2023 sau khi UBCKNN có công văn thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán. Tổng số tiền DHT dự kiến thu về được là 180,6 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VMS - CTCP Phát triển Hàng hải - CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải, cổ đông đã mua vào hơn 451.000 cổ phiếu VMS trong ngày 10/8. Qua đó, nâng sở hữu tại VMS lên hơn 821.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,12%.

RDP - CTCP Rạng Đông Holdings - Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 500.000 cổ phiếu RDP trong ngày 10/8. Qua đó, giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 24,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 49,1%.

VTZ - CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã bán bất thành 2,5 triệu cổ phiếu VTZ đăng ký bán từ ngày 14/7 đến 11/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tương tự, ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc của VTZ cũng bán bất thành 2 triệu cổ phiếu VTZ đăng ký bán cùng thời gian nêu trên.

SGN - CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - CTCP Chứng khoán SSI, cổ đông lớn đã bán ra 2,35 triệu cổ phiếu SGN trong ngày 09/8. Qua đó, giảm sở hữu tại SGN xuống còn hơn 3,37 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,06%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Ông Phạm Lê Việt Anh, con bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu MSB sở hữu, tỷ lệ 0,1%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VFS - CTCP Chứng khoán Nhất Việt - Ông Trần Anh Thắng, Tổng giám đốc đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu VFS từ ngày 16/8 đến 21/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Thắng đang nắm giữ hơn 8,61 triệu cổ phiếu VFS, tỷ lệ 10,73%.

VTC - CTCP Viễn thông VTC - Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu VTC từ ngày 17/8 đến 15/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tiến đang nắm giữ hơn 928.000 cổ phiếu VTC, tỷ lệ 20,51%.

VID - CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông - Ông Bùi Quang Khoa, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu VID từ ngày 21/8 đến 18/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khoa sẽ nâng sở hữu tại VID lên hơn 1,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,74%.

Xem thêm tại cafef.vn