Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/2

Tin doanh nghiệp

KMT - CTCP Kim khí Miền Trung - Ngày 20/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào 22/3/2024.

HMR - Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai- Ngày 20/2 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 9,68% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 968 đồng). HMR dự kiến chi trả vào 28/2/2024.

DNM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO - Công bố quyết định của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các báo cáo tài chính kiểm toán 2022, BCTC bán niên soát xét 2022, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 so với 2021,... Số tiền xử phạt là 65 triệu đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

GCF - Công ty cổ phần Thực phẩm G.C - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã mua gần 1,4 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.901.918 cổ phiếu (tỷ lệ 19,24%). Giao dịch thực hiện trong phiên 29/1/2024. Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt là tổ chức có liên quan tới Ủy viên HĐQT Pham Pho Hop.

HEM - Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội - CTCP Công nghệ và Giải pháp Nova đã mua 1 triệu cổ phiếu HEM, tăng sở hữu lên gần 4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,31% vốn). Giao dịch thực hiện trong phiên 29/1/2024.

HUT - Công ty Cổ phần Tasco - Nguyễn Quỳnh Phương đã bán toàn bộ 59.000 cổ phiếu HUT. Bà Phương là chị ruột ông Nguyễn Danh Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT HUT. ). Giao dịch thực hiện từ 23/1 đến 26/1/2024.

MTG -CTCP MT Gas - Bà Phan Thị Kim Ngân không mua được cổ phiếu nào trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân do chưa sắp xếp được nguồn tài chính.

BHI - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội - Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP (Vegetexco) đã mua 10.100.000 cổ phiếu BHI. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.100.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10,1%). Vegetexco là tổ chức có liên quan tới Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Vũ Đức Trung.

Ngược chiều, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã bán toàn bộ 9.950.000 cổ phiếu BHI. Đây là tổ chức có liên quan tới Uỷ viên HĐQT Nguyễn Tất Thắng.

VPC - CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam - Cổ đông lớn Nguyễn Thanh Quang đã mua 374.100 cpSố lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 630.440 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 11.21%. Giao dịch thực hiện trong phiên 26/1/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CTP - Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public - Chủ tịch HĐQT CTP Nguyễn Tuấn Thành đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu CTP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.875.068 CP (tỷ lệ 23,76%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 2/2 đến 28/2/2024.

Xem thêm tại cafef.vn