Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/1

Tin doanh nghiệp

KMT - CTCP Kim khí Miền Trung - Ngày 20/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào 22/3/2024.

LDP - CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar - Ngày 15/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra trong khoảng từ 16-30/3/2024.

HEM - CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội - Công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của ông Đặng Xuân Tân từ ngày 1/3/2024, đồng thời đơn xin thôi việc chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy động cơ của ông Nguyễn Đăng Tuấn từ ngày 1/3/2024.

XMC- CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Ngày 29/1 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 7% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 700 đồng). XMC dự kiến chi trả vào 28/2/2024. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 6%.

ABB -Ngân hàng TMCP An Bình - Công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát ABBANK nhiệm kỳ 2023 - 2027 của bà Phạm Thị Hằng vì lý do cá nhân.

VGL - Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel - Ngày 19/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra vào 28/3/2024.

SBH - Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Ngày 31/1 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 53,25% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 5,325 đồng). SBH dự kiến chi trả vào 15/5/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DMS - CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam - Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Thịnh đã bán toàn bộ 1.508.300 cổ phiếu DMS thuộc sở hữu. Giao dịch thực hiện trong phiên 18/1/2024. Đây là tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT DMS Nguyễn Quốc Túy và Ủy viên HĐQT DMS Nguyễn Thị Ngọc Tuyến.

HPM - CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - Ủy viên HĐQT Nguyễn Cao Đẳng đã bán 456.000 cổ phiếu HPM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 95.200 cổ phiếu (tỷ lệ 2,51%). Giao dịch thực hiện trong phiên 16/1/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPM - CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - Ủy viên HĐQT Nguyễn Cao Đẳng đăng ký bán 90.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 24/1 đến 31/1/2024.

GCF - CTCP Thực phẩm G.C - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đăng ký mua 1.359.800 cổ phiếu GCF nhằm cân đối danh mục đầu tư. Trước giao dịch tổ chức đang nắm hơn 4,5 triệu cổ phiếu GCF (tỷ lệ 14,8%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/1 đến 27/2/2024. Ông Pham Pho Hop, Ủy viên HĐQT GCF hiện là Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.

Xem thêm tại cafef.vn