Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/10

Tin doanh nghiệp

ICT - Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện - Ngày 10/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). ICT dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 21/11/2023.

CII - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày, tương ứng đến 26/1/2024. Đây là lượng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CII, tổng giá trị phát hành hơn 2.840 tỷ đồng.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Thông báo thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc POW đối với ông Nguyễn Mạnh Tường để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

BCM - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP - Thông báo về Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ tại CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex (BIH) từ Công ty Becamex IJC. Cụ thể, BCM sẽ mua 1 triệu cổ phần bệnh viện từ Becamex IJC, qua đó tăng sở hữu lên 18 triệu cổ phần, tương ứng 90% vốn điều lệ.

ADP - Công ty Cổ phần Sơn Á Đông - Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). ADP dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 6/12/2023.

SC5 - Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 - Ngày 14/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). SC5 dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 24/11/2023.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngày 10/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). VPB dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 20/11/2023.

HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu - Ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). HJS dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 22/11/2023.

KIP - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam - Ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). KIP dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 30/11/2023.

SBS - Công ty cổ phần Chứng khoán SBS - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với CTCP Tập đoàn Yeah1.

QTC - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam - Ngày 30/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 800 đồng). QTC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 15/11/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMC - Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel - Cổ đông lớn Nguyễn Thúy Ly đã mua 51.200 cổ phiếu HMC, giao dịch diễn ra trong phiên 17/10. Sau giao dịch, bà Ly nâng sở hữu tại HMC lên 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,99%.

ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - CTCP Truyền thông - Giải trí và SX Media Ban Mai đã bán ra toàn bộ gần 15,6 triệu cổ phiếu ITA theo phương thức thoả thuận. Ban Mai là tổ chức có liên quan tới ông Nguyễn Trọng Dũng, người phụ trách quản trị ITA. Giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18/10 đến 20/10.

TTG - CTCP May Thanh Trì - Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã bán 83.200 cổ phiếu TTG, giao dịch diễn ra trong phiên 16/10. Sau giao dịch, Sông Đà 19 hạ sở hữu tại TTG xuống 400.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20,51%. Sông Đà 19 là tổ chức liên quan tới ông Lý Nam Ninh và ông Nguyễn Việt Dũng, Uỷ viên và Chủ tịch HĐQT TTG.

HVA - CTCP Đầu tư HVA - Cổ đông lớn Nguyễn Minh Duy đã bán 500.000 cổ phiếu HVA trong phiên 17/10, hạ tỷ lệ nắm giữ xuống 6,82% tương ứng gần 932 nghìn cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HMH - CTCP Hải Minh - CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh, tổ chức có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin HMH Phan Trọng Long đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu HMH với mục đích tăng đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/10 đến 17/11/2023.

Xem thêm tại cafef.vn