Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/10

Tin doanh nghiệp

LDP - CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar – Thông báo nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Kiều Liên và bà Huỳnh Thị Kim Oanh.

INC - CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO - Ngày 2/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). INC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 15/11/2023.

HEV - Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Công bố quyết định của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC năm 2019 đã kiểm toán, BCTN 2020, BCQT 2019,… HEV còn bị tình tiết tăng nặng khi vi phạm hành chính nhiều lần, song có tình tiết giảm nhẹ “người vi phạm thành thật hồi lỗi” và “vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra”. Tổng số tiền HEV bị xử phạt là 52 triệu đồng.

HBS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình – Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Nam và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Dung vào vị trí Kế toán trưởng HBS kể từ ngày 20/10/2023.

KIP - Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam - Ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). KIP dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 30/11/2023.

HJS - Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu - Ngày 13/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 600 đồng). HJS dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 22/11/2023.

TDB - CTCP Thủy điện Định Bình - Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.500 đồng). TDB dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 11/12/2023.

ABI - Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Ngày 6/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 202 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10.000:4.134 ((ương ứng 10.000 cổ phiếu nhận về 4.134 cổ phiếu mới) . ABI dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 28/11/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

EID - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội – Ông Lê Xuân Lương đã mua 20.000 cổ phiêu EID trong phiên 17/7, nâng sở hữu lên 1.055.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,03%).

FHS - CTCP Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Nam Thắng đã mua 108.356 CP

ECI - CTCP Tập đoàn ECI - CTCP Tập đoàn Đầu tư tài chính MYA Capital đã mua 130.000 cổ phiếu ECI trong phiên 17/10 và tiếp tục mua 186.251 cổ phiếu ECI trong phiên 18/10, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 17,97% vốn.

Ngược chiều, Kế toán trưởng Đỗ Thị Thơm đã bán toàn bộ 85.000 cổ phiếu ECI, không còn nắm bất kỳ cổ phiếu nào. Giao dịch được thực hiện trong phiên 17/10.

Tương tự, người được ủy quyền công bố thông tin  Phạm Ngọc Huyền đã bán 231.251 cổ phiếu ECI trong phiên 18/10, không còn là cổ đông tại ECI.

KGM - CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Trung đã bán ra toàn bộ 30.700 cổ phiếu KGM, không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào. Giao dịch được thực hiện trong khoảng từ 26/9 đến 19/10/2023.

HVA - CTCP Đầu tư HVA - Công ty TNHH Công nghệ y tế Metacare đã mua 432.500 cổ phiếu HVA, nâng ượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 1.437.500 đơn vị (tỷ lệ 10,53%). Giao dịch được thực hiện trong phiên 19/10/2023.

HSA - Công ty Cổ phần Hestia – Ông Chu Ngọc Thắng đã bán 364.500 cổ phiếu HAS, hạ lượng nắm giữ xuống còn 117 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ 13/10 đến 20/10/2023. Ông Thắng là bố vợ của Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT HSA Lã Giang Trung.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

THP - CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh đăng ký mua 800.000 cổ phiếu THP. Giao dịch được thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến diễn ra từ 27/10 đến 24/11/2023.

Xem thêm tại cafef.vn