Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/2

Tin doanh nghiệp

SHP - Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam - Thông báo về việc tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023. Theo thông báo trước đó, SHP dự kiến chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2023 vào 12/3/2024 và dự kiến thanh toán vào 21/3/2024. Tuy nhiên hiện công ty sẽ tạm hoãn do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý đối với VSDC.

PSD - CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - Ngày 8/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng). PSD dự kiến chi trả vào 28/3/2024.

LHC -CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng - Ngày 20/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). LHC dự kiến chi trả vào 17/4/2024.

SDC - CTCP Tư vấn Sông Đà- Ngày 22/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng). SDC dự kiến chi trả vào 28/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ST8 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 - Ông Lìu Đăng Khoa đã bán 655.900 cổ phiếu ST8, hạ sở hữu xuống gần 1,2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,5%, không còn là cổ đông lớn tại ST8. Giao dịch diễn ra trong phiên 7/2/2024.

VCG - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Nhóm Dragon Capital đã bán 1 triệu cổ phiếu VCG, hạ sở hữu xuống hơn 37,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,97%). Giao dịch diễn ra trong phiên 20/2/2024.

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - Platinum Victory Pte Ltd không mua được cổ phiếu nào trên tổng số 367.836 cổ phiếu đã đăng ký trong khoảng thời gian từ 24/1 đến 22/2/2024. Hiện tổ chức này vẫn nắm 142,6 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 34,89%.

TV3 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 - Bà Bùi Thị Kim Yến đã mua 300.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 722.000 cổ phiêu (tỷ lệ 7,59%). Bà Yến là vợ Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT TV3 Trần Quốc Điền.

FOX - CTCP Viễn thông FPT - CTCP HNT đã bán 3.452.453 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,41%). Thời gian giao dịch từ 30/1 đến 21/2/2024. HNT là tổ chức có liên quan tới bà Chu Thị Thanh Hà, Ủy viên HĐQT FOX.

BGW - CTCP Nước sạch Bắc Giang - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng BGW đã mua 5.300 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 80.900 cổ phiếu (tỷ lệ 0,45%). Giao dịch diễn ra trong phiên 19/2/2024.

BHI - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội - CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế đã bán toàn bộ 9.830.980 cổ phiếu BHI. Giao dịch diễn ra trong phiên 19/2/2024. CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế là tổ chức liên quan tới Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT BHI Vũ Đức Trung.

MML - CTCP Masan MeatLife - Kế toán trưởng Mã Hồng Kim đã mua 15 nghìn cổ phiếu MML. Giao dịch diễn ra trong phiên 19/2/2024.

TV6 - CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng - Walead Company PTE.LTD đã bán 500.000 cổ phiếu TV6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn 256.600 cp (tỷ lệ 8,55%). Thời gian giao dịch từ 3/1 đến 26/1/2024. Đây là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT TV6 Song Tao.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - Platinum Victory Pte Ltd đăng ký mua 367.836 cổ phiếu REE. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/2 đến 28/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn