Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11 - Ảnh 1.

Tin doanh nghiệp

TEG - Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Ngày 4/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. TEG dự kiến chào bán 48 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng theo tỷ lệ 1.000 : 659,28123, tương ứng mỗi 1.000 cổ phiếu có thể mua 659,28123 cổ phiếu mới.

GTA - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An - Thông báo nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tổng số tiền phạt và truy thu là hơn 134 triệu đồng.

BHN - Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội- Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.200 đồng. BHN dự kiến bắt đầu chi trả vào 20/12/2023.

SBA - Công ty Cổ phần Sông Ba - Thông qua kết quả SXKD quý 3/2023 và kế hoạch kinh doanh quý 4/2023. SBA lên mục tiêu tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 90 triệu kWh trong quý 4, LNST dự kiến đạt 37,4 tỷ đồng

TV4 - CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 - Ngày 11/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.200 đồng. TV4 dự kiến chi trả vào 20/12/2023.

CHS - CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 20/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 450 đồng.

BSA - CTCP Thủy điện Buôn Đôn - Ngày 22/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9,803% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 980,3 đồng. BSA dự kiến chi trả vào 14/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

THG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - CTCP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đã mua 330.000 cổ phiếu THG thông qua thoả thuận. Giao dịch diễn ra từ 7/11 đến 23/11/2023.

SHI - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Bà Đoàn Thị Tuyết đã bán gần 2,2 triệu cổ phiếu SHI, giảm sở hữu từ 9,1 triệu cổ phiếu (5,61%) xuống còn gần 6,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,25%, không còn là cổ đông lớn tại SHI. Giao dịch diễn ra trong phiên 23/11/2023.

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải - Trưởng Ban kiểm soát Phạm Thị Hồng Giang đã bán toàn bộ 3.250.000 cổ phiếu MAC. Giao dịch diễn ra trong phiên 20/11/2023.

PRT - Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Lê Trọng Nghĩa đã mua 70.000 cổ phiếu PRT. Giao dịch diễn ra trong phiên 15/11/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHP - Công ty Cổ phần HHP Global - Thành viên HĐQT HHP Bùi Minh Đức đăng ký bán 300.000 cổ phiếu HHP theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Ngược chiều, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HHP Nguyễn Tiến Vinh đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HHP. Thời gian giao dịch của hai giao dịch đều dự kiến từ 4/12 đến 29/12/2023.

TEG- Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Chủ tịch HĐQT Đặng Trung Kiên đăng ký mua 170.571 cổ phiếu TEG. Thành viên HĐQT Đào Thị Thanh Hiền đăng ký mua 88.800 cổ phiếu TEG. Thành viên HĐQT Lê Đình Ngọc đăng ký mua 162.246 cổ phiếu TEG.

Thời gian giao dịch của cả ba giao dịch đều dự kiến từ 30/11 đến 29/12/2023.

VCB- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Kim Oanh đăng ký mua 10.000 cổ phiếu VCB theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 30/11 đến 29/12/2023.

TKG - CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh - Phó Giám đốc Đặng Minh Khôi đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu TKG. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/11 đến 28/12/2023.

Xem thêm tại cafef.vn