Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/2

Tin doanh nghiệp

QNP - Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại CTCP Dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải (Inseco)

PNJ -Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Ngày 18/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 6% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 600 đồng). PNJ dự kiến chi trả vào 12/4/2024.

DSN - Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen - Ngày 15/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.600 đồng). DSN dự kiến chi trả vào 3/4/2024.

BTP - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Ngày 15/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 26,47% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.647 đồng). BTP dự kiến chi trả vào 29/3/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PVS - Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam - Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã mua 150.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 267.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,06%). Thời gian giao dịch từ 19/2 đến 20/2/2024. VinaCapital là tổ chức liên quan tới Ủy viên HĐQT độc lập PVS Hoàng Xuân Quốc.

VC6- Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Quỳnh đã mua 6.150 cổ phiếu VC6. Thời gian giao dịch từ 23/1 đến 21/2/2024.

RCL -Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn – Ông Phạm Đình Bá Duy đã bán 33.100 cổ phiếu RCL. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 831.500 cổ phiếu (tỷ lệ 6%). Giao dịch diễn ra trong phiên 20/2/2024.

QNS- CTCP Đường Quảng Ngãi - Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Đình Quế đã bán 20.100 cổ phiếu QNS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.371.841 cổ phiếu (tỷ lệ 0,66%). Thời gian giao dịch từ 1/2 đến 23/2/2024.

VSC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VSC Cáp Trọng Cường đã mua 26.329 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên mức 52.658 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02% vốn). Giao dịch được thực hiện trong phiên 27/2/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TV3 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 – Bà Bùi Thị Kim Yến đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TV3. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/2 đến 26/3/2024. Bà Yến là vợ Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Trần Quốc Điền.

VC6- Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons – Bà Phùng Thị Kim Oanh đăng ký mua 165.000 cổ phiếu. Bà Oanh là vợ Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT VC6 Hoàng Hoa Cương. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/2 đến 28/3/2024.

PVL - CTCP Đầu tư Nhà đất Việt - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đăng ký bán 2.570.000 cổ phiếu PVL nhằm mục đích cân đối lại danh mục sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 1/3 đến 29/3/2024. Ủy viên HĐQT PVL Trần Quốc Huy là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam.

CLX - CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)- CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 cổ phiếu CLX, mục đích nhằm hiện thực hóa lợi nhuận, bổ sung nguồn vốn cho danh mục các dự án đầu tư nhiều tiềm năng của công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/2 đến 28/3/2024.

ABB - Ngân hàng TMCP An Bình - Ủy viên HĐQT Nguyễn Danh Lương đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ABB. Thời gian giao dịch dự kiến từ 28/2 đến 28/3/2024.

VFG - Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam - Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng đăng ký bán 30.000 cổ phiếu VFS. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/2 đến 29/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn