Licogi 13 “ế” toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Thị giá chỉ 4.000 đồng, chào bán giá 10.000 đồng với mong muốn có tiền trả nợ ngân hàng

CTCP Licogi 13 (LIG) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ hơn 22,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2023. Do không phân phối được cổ phiếu nào, LIG phải hủy bỏ toàn bộ số cổ phiếu này.

Được biết, hồi tháng 4/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của LIG đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 22,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn tất phát hành.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ hơn 225 tỷ đồng, LIG sẽ dùng hơn 44 tỷ đồng góp vốn vào các công ty nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu, còn 181 tỷ đồng được dùng để trả nợ ngân hàng, hợp đồng vay và các khoản chi trả khác, theo phương án sử dụng vốn cập nhật.

Đáng nói, 22,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ được LIG bán với giá 10.000 đồng/cp - cao hơn nhiều so với thị giá.

Tại ngày kết thúc đợt chào bán 8/3, giá cổ phiếu LIG đóng cửa ở mức 4.100 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán gấp hơn 2,4 lần thị giá, đây cũng có thể là rào cản khiến không nhà đầu tư chuyên nghiệp nào đăng ký mua cổ phiếu LIG.

Việc chào bán cổ phiếu bất thành diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không mấy khả quan. Năm 2023, mặc dù doanh thu thuần gần 3,318 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước; nhưng lãi ròng của LIG chỉ đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 21%, mức thấp nhất trong 3 năm (từ 2021).

Xem thêm tại cafef.vn