[Live] ĐHĐCĐ HAGL Agrico: Lên kế hoạch lỗ năm thứ 4 liên tiếp

Sáng ngày 4/5, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Báo cáo tại đại hội cho thấy công ty có hơn 31.000 cổ đông và tỷ lệ tham dự đến lúc 8h30 là hơn 62%, đủ điều kiện tiến hành. 

 Phiên họp ĐHĐCĐ HAGL Agrico đủ điều kiện tiến hành. Ảnh: HL. 

Kế hoạch lỗ 120 tỷ đồng

Năm 2023, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần 606 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với năm liền trước. Doanh thu trái cây chiếm phần lớn với tỷ trọng 63%, mảng mủ cao su đóng góp 36% và còn lại đến từ mảng khác. Công ty bị lỗ sau thuế 1.098 tỷ đồng. 

Sang năm 2024, công ty đặt mục tiêu trồng mới 1.533 ha chuối, đầu tư 7 trại bò sinh sản, 1 cụm sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ, 1 cụm tổng kho nguyên liệu, nhập khẩu 5.800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi, trồng mới 468 ha cỏ bán chăn nuôi và 127 ha cỏ tập trung.

Cải tạo san lấp mặt bằng các nông trường chuối và trang trại bò với tổng diện tích 3.500ha, đầu tư nhà ở công nhân, phương tiện cơ giới thi công, máy kéo và thiết bị công nghiệp, đầu tư kênh dẫn nước....

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả năm là 1.574 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu tài chính, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu 694 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là lỗ 120 tỷ đồng, nối dài chuỗi 4 năm lỗ liên tiếp nhưng mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với các năm liền trước. 

 Nguồn: HL tổng hợp.

Do kết quả kinh doanh lỗ nặng và còn lỗ lũy kế lớn, HĐQT đề nghị tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Báo cáo dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2024-2028, lãnh đạo HAGL Agrico muốn quy hoạch diện tích trồng chuyên canh cây ăn trái đến 10.000 ha (trong đó 8.000 ha chuối và 2.000 ha dứa).

Quy hoạch diện tích chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái đến 14.000 ha (trong đó có 5.000 ha cây ăn trái gồm xoài, bưởi, sầu riêng và quy mô đàn bò 210.000 con).

Tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng (khoảng 750 triệu USD). Tiến độ đầu tư từ 2024 đến 2028.

Theo đó đến 2028, công ty dự kiến sản lượng trái cây tươi xuất khẩu 624.000 tấn/năm, sản lượng trái cây chế biến xuất khẩu 25.000 tấn/năm, sản lượng bò giống là 12.000 con/năm và sản lượng bò thịt thương phẩm xuất khẩu 17.000 tấn/năm.

Hiệu quả dự tính đến 2028 sẽ đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng (tương đương 550 triệu USD) và sẽ có lãi 2.450 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD).

Một vấn đề khác là HĐQT xin thông qua báo cáo về tranh chấp đất đai tại dự án của công ty TNHH Heng Brothers, công ty TNHH CRD và công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav trên tổng diện tích 723,88 ha. Trong đó, công ty đồng ý giao lại 703,79ha cho cộng đồng dân cư theo quy định pháp luật của Vương quốc Campuchia, phần còn lại 20,09 ha tiếp tục thảo luận và tìm phương án phù hợp. 

Tiếp tục cập nhật...

Xem thêm tại vietnambiz.vn