LIX: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

LIX: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm