Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội - Habeco (mã BHN-HOSE) thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Habeco đã vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; Khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến giảm số thuế GTGT được khấu trừ nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; Khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Với các vi phạm trên, Habeco phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền với số tiền 1,94 tỷ đồng; Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước số tiền là 13,3 tỷ đồng; Buộc nộp đủ tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước số tiền 4,2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền Habeco bị phạt, truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế là 19,4 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 3/1/2024.

Bên cạnh đó, Cục thuế doanh nghiệp lớn – Tổng Cục thuế yêu cầu Habeco có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 3/1/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đồng thời, Habeco buộc phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 11,3 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, hết quý 1/2024 BHN ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Habeco lại lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, BHN ghi nhận chi phí bán hàng tăng 13%, từ 204 tỷ lên hơn 230 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7 tỷ lên 92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm chỉ còn gần 38 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty đang có tiền gửi tại ngân hàng khoảng 3.464 tỷ đồng.

Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ - Ảnh 1

Theo giải trình từ phía BHN, công ty báo lỗ gần 21 tỷ là do mặt bằng lãi suất huy động giảm làm cho doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, BHN gia tăng đầu tư cho công tác thị trường để hướng tới mục tiêu hoàn thành tổng thể các kế hoạch đã đề ra trong năm 2024.

Được biết, công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính là 6.543,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 248,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng; trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 7,5%.

Bên cạnh đó, BHN báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội và thoái vốn đầu tư ngoài ngành. BHN cho biết trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, BHN đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico. Chủ trương thoái vốn của BHN tại Halico đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

BHN đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với phương án chuyển nhượng vốn thông qua giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khóp lệnh hoặc thỏa thuận hiện nay không khả thi do giá cổ phiếu của Halico theo kết quả định giá đang nằm ngoài biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và tính thanh khoản ờ mức rất thấp do không có giao dịch.

Theo BHN trước những khó khăn nêu trên, để chủ động xin chủ trương thực hiện, trong quá trình xây dựng phương án thoái vốn, BHN đã thực hiện báo cáo xin ý kiến chi đạo, hưóng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm 2023, BHN đã tiếp tục phối họp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo với Bộ Công Thương; Tiếp tục đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ cho phép BHN được áp dụng phương thức bán đấu giá cổ phiếu Halico tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội ngay cả khi tình hình tài chính của Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

BHN cho biết, công ty đã thực hiện nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưói 100% vốn điều lệ như HABECO khi thực hiện thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành: BHN đã xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các công ty thành viên giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sàn xuất kinh doanh chính nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của BHN.

Sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, BHN sẽ tổ chức triển khai xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm tại vneconomy.vn