Lỗ ròng 77 tỷ đồng trong quý I/2024, Kinh Bắc vẫn có thêm 5.600 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu đạt 152,33 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 95% so với cùng kỳ, còn 74 tỷ đồng.

Kinh Bắc thuyết minh thêm doanh thu quý đầu năm giảm chủ yếu do không ghi nhận doanh thu thuê đất và cơ sở hạ tầng so với cùng kỳ 2.068,4 tỷ đồng.

Lỗ ròng 77 tỷ đồng trong quý I/2024, Kinh Bắc vẫn có thêm 5.600 tỷ đồng gửi ngân hàng- Ảnh 1.

Nguồn: KBC

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 56%, còn 68 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 59%, còn 54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 53%, còn 114 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ chi trả cho các loại chi phí khiến Kinh Bắc lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức 33,4 tỷ đồng.

Kết quả, KBC báo lỗ sau thuế 76,7 tỷ đồng trong quý I/2024. Theo dữ liệu trên iBoard của chứng khoán SSI, Kinh Bắc đã ghi nhận lỗ gần nhất là quý IV/2022 với giá trị lỗ 558,8 tỷ đồng. Như vậy, Kinh Bắc lỗ trở lại sau 4 quý có lãi.

Được biết, trong năm 2024, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 17,7% so với đầu năm, lên 39.337 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 12.685 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản, tăng 3,8% so với đầu năm. Dự án KCN và khu đô thị Tràng Cát chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 8.243,6 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 9.573,3 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng vọt gấp 4 lần lên mức 7.515 tỷ đồng và chiếm 19,1% tổng tài sản, do tăng thêm hơn 5.600 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý I/2024, cho biết đã tạm ứng 1.575,9 tỷ đồng cho nhân viên. Trong đó, tạm ứng 956,8 tỷ đồng cho ông Mai Nho Trường, 200,1 tỷ đồng cho ông Phan Minh Toàn Thư và các khoản tạm ứng khác.

Lỗ ròng 77 tỷ đồng trong quý I/2024, Kinh Bắc vẫn có thêm 5.600 tỷ đồng gửi ngân hàng- Ảnh 2.

Nguồn: KBC

Bên kia bảng cân đối tài chính, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 9,4% so với đầu năm, lên 4.069 tỷ đồng và bằng 20% vốn chủ sở hữu.

Xem thêm tại cafef.vn