Lợi nhuận quý 1 tại công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam "bốc hơi" hơn nửa theo giá cước vận tải biển

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã Chứng khoán: HAH) đã công bố BCTC quý 1/2024 ghi nhận doanh thu thuần 704 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 29% khiến lãi gộp bị bào mòn, giảm 45% xuống còn 106 tỷ đồng, biên lãi thu hẹp từ mức 29% cùng kỳ năm trước xuống 15%.

Doanh thu tài chính ghi nhận 10 tỷ, cao gấp đôi cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 11% so với quý 1/2023 xuống 19 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 34 tỷ đồng, Hải An báo lãi sau thuế quý 1 giảm 63% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 47 tỷ đồng, trong đó lãi ròng giảm 50% xuống còn 59 tỷ đồng.

Screen Shot 2024-04-28 at 11.40.57.png

Theo giải trình từ phía công ty, LNST của Công ty giảm mạnh do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải có tăng thêm do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu cũng giảm dẫn tới lợi nhuận khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng làm giảm lãi.

Năm 2024, Hải An đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.502 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 340 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và giảm 11% so với thực hiện năm trước. Như vậy sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 16% mục tiêu lãi ròng cả năm.

photo-1714281784578

Hải An hiện là đơn vị sở hữu đội tàu container lớn và trẻ tại Việt Nam với 12 tàu có sức chở từ 787 - 1.800 TEU, tổng sức chở đạt gần 18.000 TEU, độ tuổi trung bình của tàu 15 tuổi.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của HAH đạt 5.780 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó gần 632 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cộng thêm khoảng 64 tỷ tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng. Ngoài ra, hiện Hải An có đầu tư vào hai công ty liên kết là Giao nhận vận tải Hải An (giá gốc gần 1,5 tỷ, giá trị hiện đạt hơn 34 tỷ) và Vận tải biển An Biên (giá gốc 85 tỷ, giá trị hiện đạt 104 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 1 tăng 328 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.516 tỷ đồng trong đó nợ vay tổng cộng gần 1.270 tỷ đồng với hơn 353 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 917 tỷ nợ vay hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 3.264 tỷ đồng với hơn 812 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Xem thêm tại cafef.vn