Lợi nhuận sau thuế 'kỳ lân' VNG âm 10 quý liên tiếp

Công ty cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử của VNG, chỉ kém quý 3/2023 vừa qua.

VNG cho biết, doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ trò chơi trực tuyến. VNG hiện 

Doanh thu thuần tăng mạnh nhưng giá vốn tăng còn mạnh hơn. Chính vì vậy, lợi nhuận gộp VNG chỉ tăng 4%, lên 884 tỷ đồng.

Nhờ tiết giảm được chi phí bán hàng (giảm 11%, tương đương 59 tỷ đồng) và chi phí quản lý (cũng giảm 11%, tương đương 36 tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế 'kỳ lân' VNG âm 10 quý liên tiếp- Ảnh 1.

Về lợi nhuận, VNG lãi trước thuế 65 tỷ đồng nhưng sau khi trừ thuế lại lỗ sau thuế 31,4 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông không kiểm soát chịu lỗ 45 tỷ đồng và cổ đông công ty mẹ có lợi nhuận 13,7 tỷ đồng, ngắt được chuỗi 7 quý âm liên tiếp.

Lợi nhuận sau thuế 'kỳ lân' VNG âm 10 quý liên tiếp- Ảnh 2.

Về tình hình tài chính, vay ngắn hạn VNG tăng gấp rưỡi trong 3 tháng đầu năm, lên 1.330 tỷ đồng còn vay dài hạn giảm 7% xuống 577 tỷ đồng. Tổng cộng, vay nợ của VNG tăng 38% so với đầu năm.

Xem thêm tại cafef.vn