Long Hậu (LHG) sẽ tổ chức Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào cuối tháng 4

Long Hậu (LHG) sẽ tổ chức Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào cuối tháng 4

Theo kế hoạch, Long Hậu dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024, địa chỉ tại Long An.

Trước đó, về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2023, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 144,97 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,64 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,6%, lên 53,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 75% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,03 tỷ đồng, lên 77,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 76,2%, tương ứng tăng thêm 10,38 tỷ đồng, lên 24 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 27%, tương ứng tăng thêm 0,87 tỷ đồng, lên 4,09 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 3,3%, tương ứng giảm 0,65 tỷ đồng, về 19,27 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý cuối của năm 2023, lợi nhuận Long Hậu tăng chủ yếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp dẫn tới lợi nhuận gộp tăng mạnh, đồng thời doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể, điều này giúp lợi nhuận tăng tới 89,7% trong quý cuối năm 2023.

Luỹ kế trong năm 2023, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 394,86 tỷ đồng, giảm 37,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 166,47 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Long Hậu đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu ước tính là 902,1 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 127,05 tỷ đồng, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2023, Long Hậu đã hoàn thành 131% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu LHG tăng 800 đồng, lên 35.300 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn