LPBank bắt đầu các thủ tục đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

LPBank bắt đầu các thủ tục đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam- Ảnh 1.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán LPB) vừa có Nghị quyết về việc triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể thông tin thay đổi tên ngân hàng:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam. Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: LPBank (không thay đổi).

Như vậy, so với các nội dung được trình ĐHĐCĐ thông qua trước đó, LPBank thay đổi tên đầy đủ bằng tiếng Anh. Ban đầu, ngân hàng dự kiến tên tiếng Anh là Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank.

HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung, ký các văn bản và hoàn thiện hồ sơ gửi Cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan (nếu có) để thực hiện thủ tục đổi tên ngân hàng theo quy định của pháp luật và LPBank.

HĐQT LPBank cho biết, "Việc đổi tên Ngân hàng đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong giai đoạn hiện nay nhằm hiện thực hóa chiến lược thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và mang lại thịnh vượng cho cộng đồng".

Tên gọi "Ngân hàng Lộc Phát" trong quan niệm của người Á Đông cũng mang ý nghĩa tạo dựng sự phát triển, tài lộc, may mắn, phồn vinh và thịnh vượng. Trong triết lý kinh doanh, LPBank luôn chú trọng mang lại lợi ích cho đối tác, khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên và cộng đồng. LPBank cam kết khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng thông qua những giải pháp tài chính hiệu quả, trong suốt quá trình phát triển.

Xem thêm tại cafef.vn