MB chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC

Ngày 29/1, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank - mã chứng khoán: MBB) công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Cụ thể, MBBank đã phê duyệt kế hoạch chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu phổ thông cho 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trong đó, số lượng cổ phiếu chào bán cho Viettel là 43 triệu cổ phiếu, còn SCIC là 30 triệu cổ phiếu. Những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

MB chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC
Số lượng cổ phiếu chào bán cho Viettel và SCIC

Theo Nghị quyết, mức giá chào bán cho Viettel Group và SCIC là 15.959 đồng/cổ phiếu. Theo MB, đây là giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/08/2023, được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

MB chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC
Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ mức 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn ngành ngân hàng, sau VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank nhưng cao hơn Agribank.

Theo MBBank, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý 1 năm 2024, trong đó triển khai thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN) để triển khai đợt chào bán cho hai Nhà đầu tư nêu trên bắt đầu từ tháng 1/2024.

>> Ngân hàng 'chăm' tặng quà cho cổ đông chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Xem thêm tại nguoiquansat.vn