Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-MB-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi tên gọi, địa điểm và chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Tân Triều trực thuộc Chi nhánh Thanh Xuân;

Căn cứ chấp thuận số 960/ HAN-TTGS2 ngày 19/04/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hà Nội về việc thay đổi địa điểm, chi nhánh quản lý của Phòng giao dịch Tân Triều trực thuộc chi nhánh Thanh Xuân;

Ngân hàng TMCP Quân Đội trân trọng thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm và chi nhánh quản lý như sau:

- Phòng giao dịch Tân Triều trực thuộc chi nhánh Thanh Xuân thành phòng giao dịch Mê Linh trực thuộc chi nhánh Đông Anh

Chính thức đổi tên từ ngày: 02/05/2024

Địa điểm cũ : Số 18 Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: Thửa đất số 715, tờ bản đồ số 46, tổ dân phố số 7, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3200 5763 - Fax: 024 3201 0465

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối.../.