MBBank triệu tập Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 6

Mới đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank - HoSE: MBB) đã công bố nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 24/5. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến là 15/6 tại Hà Nội.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, MBBank chưa thực hiện bầu HĐQT, Ban Kiểm soát mới và duy trì tư cách thành viên nhiệm kỳ 2019-2024 đến khi các lãnh đạo mới được bầu.

Hiện, Hội đồng quản trị MBBank gồm 10 người: Chủ tịch Lưu Trung Thái, 2 Phó Chủ tịch Vũ Thị Hải Phượng, Đỗ Minh Phương, 1 thành viên độc lập Trần Trung Tín và 6 thành viên Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Viết Hải, Kiều Đặng Hùng, Vũ Thái Huyền, Ngô Minh Thuấn.

Ban kiểm soát hiện gồm 4 thành viên: Trưởng ban Lê Thị Lợi, Phó Trưởng ban Nguyễn Thị An Bình và 2 thành viên Đỗ Văn Hưng, Đỗ Thị Tuyết Mai.

Vừa qua, ĐHĐCĐ MBBank đã thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "khiêm tốn" từ 6-8% so với mức 13% của năm 2023. Như vậy, dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB năm 2024 đạt từ 27.884 tỷ đồng đến 28.411 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu tổng tài sản, quy mô tài sản mục tiêu mở rộng 13%, tức đạt gần 1.068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024, trở thành ngân hàng tiếp theo vượt qua cột mốc 1 triệu tỷ sau nhóm Big4.

Trong đó, tín dụng được dự báo tăng trưởng 15-16% trong năm 2024, tùy thuộc theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động trong năm 2024 tùy thuộc nhu cầu sử dụng vốn.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn