MBS tăng hơn 101%, Chứng khoán MB lên kế hoạch phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu

HĐQT CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán thêm 109,42 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, cứ 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cp, chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại của cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có), số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán 10.000 đồng/cp và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của công ty.

MBS tăng hơn 101%, Chứng khoán MB lên kế hoạch phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu
Nguồn MBS

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước.

Trong đó, theo báo cáo tài chính quý I, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về gần 183 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

MBS tăng hơn 101%, Chứng khoán MB lên kế hoạch phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu
Diễn biến giá cổ phiếu MBS

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBS hiện đang giao dịch tại mức giá 30.000 đồng/cp (tại 13h57 ngày 16/5), tăng hơn 101% sau 1 năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn