17:48, 30/08/2022

MIG: Quyết định của HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với Bà Hoàng Thị Hiền

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội công bố Quyết định của HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE