Mộc Châu Milk: Có 1.442 tỷ gửi ngân hàng, bán cổ phiếu thu 1.200 tỷ tiêu chưa hết

Giá vốn hàng bán ghi nhận ở 2.126 tỷ đồng, tăng nhẹ nhẹ so với năm 2022, tăng 11 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng khi đạt 162 tỷ đồng, tăng mạnh 57% so năm 2022, nhờ lãi tiền gửi và lợi nhuận đầu tư ứng vốn tăng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính chỉ hơn 881 triệu đồng.

Theo đó, lãi sau thuế năm 2023 của Mộc Châu Milk đạt 374,4 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm đã đề ra, Mộc Châu Milk hoàn thành hơn 91% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2023, Mộc Châu Milk có quy mô tổng tài sản tăng 6% so với đầu năm, đạt 2.606 tỷ đồng. Trong đó, hơn 57% tổng tài sản là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với 1.442 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Về cơ cấu nguồn vốn, Mộc Châu Milk không ghi nhận nợ vay tài chính. Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 tăng 14% so với hồi đầu năm lên 278,8 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 2.327 tỷ đồng, tăng 5,29% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 261,2 tỷ đồng, tăng 43% so với thời điểm đầu năm; Quỹ đầu tư và phát triển đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE năm) 2023 là 16.5%

Mộc Châu Milk là thương hiệu sữa thành lập từ năm 1958. Đến nay, công ty có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng. Trong đó: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (59,3%), Công ty cổ phần sữa Việt Nam (8,85%).

Được biết, ngày 18/2/2021, công ty phát hành thành công 43,2 triệu cổ phần, thu về 1.249 tỷ đồng nhằm mục đích: phát triển dự án tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu; mở rộng quy mô Trung tâm giống bò; đầu tư máy rót; đầu tư nhà máy sữa công nghệ cao với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Sau gần 3 năm huy động tiền, đến nay, Mộc Châu Milk mới chỉ sử dụng hơn 354 tỷ đồng, còn dư phương án phát hành 895 tỷ đồng.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn