Mỗi ngày thu 825 tỷ, lãi 12 tỷ, một doanh nghiệp Việt sắp chia cổ tức mức nào mà cổ đông vui vẻ?

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) hiện là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 17.000 cửa hàng trên toàn quốc, chiếm hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cả nước.

Petrolimex vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024. Theo đó, 3 tháng đầu năm, "ông lớn" xăng dầu đạt 75.106,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trung bình, mỗi ngày, tập đoàn thu về hơn 825 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng hơn 10% lên 70.436,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng từ 3.559 tỷ lên hơn 4.669 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện từ 5,3% lên 6,2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 12% xuống còn gần 450 tỷ đồng. Nguyên nhân là do một số công ty con kinh doanh sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu bay giảm bởi ảnh hưởng của tỷ giá biến động tăng so với đầu năm. Bên cạnh đó, lãi bán hàng trả chậm và chiết khấu thanh toán cũng giảm tới 3,2 lần so với quý trước, từ 3,6 tỷ xuống còn hơn 1,1 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm từ 382 tỷ xuống còn gần 375 tỷ đồng (trong đó có gần 194 tỷ đồng là chi phí lãi vay). Chi phí bán hàng tăng 14% lên 3.198 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,5% lên hơn 238,1 tỷ đồng.

Mỗi ngày thu 825 tỷ, lãi 12 tỷ, một doanh nghiệp Việt sắp chia cổ tức mức nào mà cổ đông vui vẻ?- Ảnh 1.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Tính bình quân, Petrolimex thu lãi gần 12,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo giải trình báo cáo tài chính quý 1/2024, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023, ngoài nguyên nhân tăng chủ yếu do hiệu quả từ hoạt động kinh doanh xăng dầu và của Công ty mẹ đã nêu ở trên, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của Tập đoàn về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số công ty con kinh doanh sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu bay lợi nhuận quý 1/2024 giảm so với cùng kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của tỷ giá biến động tăng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, việc thoái vốn tại PG Bank trong quý 3/2023 cũng làm cho phần lãi từ hoạt động liên doanh liên kết quý 1/2024 cũng giảm so với cùng kỳ.

Năm 2024, Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 188.000 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn tới 32% và 26% so với năm 2023. Như vậy, với kết quả đã đạt được, Petrolimex đã hoàn thành 40% kế hoạch doach thu và gần 50% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Petrolimex đạt 80.732 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 25.086 tỷ đồng, giảm 3.530 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 50.419 tỷ đồng, giảm 54 tỷ đồng so với đầu năm, tổng nợ vay ở mức 16.624 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 30.313 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp thời điểm cuối quý 1 ở mức 16.750,2 tỷ đồng, tăng mạnh 2.110 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong một diễn biến khác, Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Petrolimex đã thông qua Nghị quyết số 108/PLX-NQ-HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Ngày 15/5, Petrolimex sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng cổ tức. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức là 28/5/2024.

Xem thêm tại cafef.vn