Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Trung Dũng (cổ đông lớn của TEL, có địa chỉ tại: Tổ 9, cụm 2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Cụ thể, ông Lại Trung Dũng bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Một cổ đông lớn của TEL bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Ảnh minh họa. Ảnh chụp màn hình website: telcom.vn.

Ngoài bị phạt tiền, ông Dũng còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân bị phạt là do ông Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 7/7/2021, ông Lại Trung Dũng - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông (mã Ck: TEL) đã mua 83.400 cổ phiếu TEL dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 1.314.350 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 26,287% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TEL, nhưng không đăng ký chào mua công khai./.