Một công ty dược báo lãi gần 84 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 132 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 85 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 24% so với quý IV/2022. Dược liệu Pharmedic không ghi nhận khoản chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang, lần lượt ở mức 12,2 tỷ đồng và 12,1 tỷ đồng.

Kết quả, Dược liệu Pharmedic báo lãi trước thuế 30,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,7 tỷ đồng, đều tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Một công ty dược báo lãi gần 84 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm
Kết quả kinh doanh của Dược liệu Pharmedic qua các quý, đơn vị: Tỷ đồng

>> Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý IV/2023

Tính chung năm 2023, Dược liệu Pharmedic ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 485,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 19,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 35% so với năm trước.

Lũy kế năm 2023, Dược liệu Pharmedic báo lãi trước thuế 104,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 83,6 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2022.

So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 với doanh thu 486 tỷ và LNST đạt 76,8 tỷ thì có thể thấy công ty gần đạt chỉ tiêu cho doanh thu nhưng đã vượt 9% mục tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dược này năm trong Top 8 doanh nghiệp có mức chi cổ tức với tỷ lệ trên 100% năm 2023. Cụ thể Pharmedic xếp thứ 2 tại HNX, đứng thứ 3 toàn thị trường về mức trả cổ tức năm qua với tỷ lệ 156% (mỗi cổ phiếu nhận được 15.600 đồng). Đây là kết quả của 5 đợt trả cổ tức, với 3 đợt cho năm 2023 và 2 đợt là cổ tức năm 2022, trong đó đợt 1/2023 được trả với tỷ lệ tới 80%.

>> Doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Trung ương báo lãi chạm đáy 10 năm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn