Một doanh nghiệp dệt may bị truy thu 2,3 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 10/11, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (HNX:TDT) với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Cụ thể, TDT đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên phải nộp; không kê khai số phí bảo vệ môi trường phải nộp; khai sai nhưng không dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp; không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2018-2022.

Một doanh nghiệp dệt may bị truy thu 2,3 tỷ đồng tiền thuế
Chi tiết các khoản thuế, phí TDT bị truy thu

Theo đó, Cục thuế sẽ truy thu từ TDT gần 712 triệu đồng thuế TNDN; gần 15 triệu đồng thuế TNCN; hơn 577 triệu đồng thuế tài nguyên; hơn 272 triệu đồng phí bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tiền chậm nộp các loại thuế, phí trên là gần 438 triệu đồng. Tổng cộng, TDT phải nộp cho Cục thuế tổng cộng gần 2,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp may mặc này kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt lần lượt 348 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng, tăng 6% về doanh thu nhưng giảm gần 22% về lợi nhuận.

Một công ty vật liệu xây dựng chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 10%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn