Một doanh nghiệp dệt may đặt mục tiêu doanh thu năm tới tăng 60%

Mới đây CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) đã ban hành nghị quyết giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Ban giám đốc công ty. Cụ thể là yêu cầu đạt hơn 863 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ và 30,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mức doanh thu này tăng 60% so với kế hoạch của năm 2023.

Thời điểm này năm 2022, Đầu tư TDT cũng giao khoán kế hoạch năm 2023 cho Ban Giám đốc gồm 540,4 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ và 31,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đến nay, sau 3 quý, công ty chỉ mới thực hiện lần lượt 64% và 49% kế hoạch đặt ra cho năm 2023.

Quý 3, doanh thu của công ty tăng nhẹ lên 124 tỷ đồng nhưng các loại chi phí khác đều tăng với tỷ lệ cao hơn, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng gần 70% lên 4,4 tỷ đồng đã làm lãi ròng giảm 21%, chỉ còn hơn 10 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, cổ đông của Đầu tư TDT vẫn có thể hy vọng về một quý 4 khả quan hơn do các đơn hàng đã sản xuất xong chưa chuyển giao cho khách hàng vì vậy công ty chưa ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Trước đó vào tháng 11, doanh nghiệp dệt may này cũng đã bị phạt và truy thu hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế theo quyết định của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên.

>> Một doanh nghiệp dệt may bị truy thu 2,3 tỷ đồng tiền thuế

Xem thêm tại nguoiquansat.vn