Một doanh nghiệp ngành than chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ hơn 53%

Ngày 7/5 tới đây CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (mã chứng khoán VDB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 53,36%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.360 đồng. Thời gian thanh toán 24/5/2024.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023 than Đông Bắc đạt 5.094 tỷ đồng doanh thu, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6% lên mức 51,4 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp ngành than chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ hơn 53%

Than Đông Bắc là một trong những doanh nghiệp duy trì cổ tức cho cổ đông rất cao. Năm 2022 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50,83%; năm 2021 cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24,94% và 10% bằng cổ phiếu.

Không chỉ cổ tức, than Đông Bắc còn tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng. Năm 2022 công ty nhiều lần tăng vốn, trong đó có 10% trả cổ tức, và 2 lần phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9% và 10%...

Hiện tại có gần 8,68 triệu cổ phiếu VDB giao dịch trên sàn UpCOM, tuy vậy thanh khoản gần như bằng 0. Cổ đông công ty giữ cổ phiếu để nhận cổ tức. Thị giá đang quanh mức 900 đồng/cổ phiếu, do vậy than Đông Bắc thường xuyên được hưởng cơ chế đặc biệt khi thực hiện chia cổ tức cho cổ đông do số tiền chia cổ tức cao hơn cả thị giá.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn