Một doanh nghiệp sản xuất giấy chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 39%

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) thông báo trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 39% (3,900 đồng/cp) - cao hơn so với kế hoạch 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05.

Một doanh nghiệp sản xuất giấy chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 39%

CTCP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) thông báo trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 39% (3,900 đồng/cp) - cao hơn so với kế hoạch 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05.

Trong năm vừa qua, Công ty kinh doanh khá khả quan, lợi nhuận trước thuế 254 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2020 và gấp 2.5 lần kế hoạch đề ra.

Với 11.6 triệu cp đang lưu hành, GVT cần chi hơn 435 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, dự kiến ngày 30/06.

Nguồn: GVT

Năm 2022, doanh nghiệp giấy dự kiến sản xuất tối thiểu 145 ngàn tấn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tối thiếu 2,000 tỷ đồng và 120 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 30%.

Cổ phiếu GVT chốt phiên 09/05 ở 130,000 đồng/cp, tăng 86% qua 1 năm, song thanh khoản bình quân chưa đến 3,000 cp/phiên.

Duy Na

FILI