Một doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh và cổ tức, tăng thù lao lãnh đạo

ĐHĐCĐ CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) thống nhất điều chỉnh nhiều chỉ tiêu quan trọng về kế hoạch năm 2023, đây là kết quả sau khi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 04-20/12/2023.

Cụ thể, với tỷ lệ tán thành 89,92% tổng số phiếu biểu quyết, chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm lần lượt còn 3,9 tỷ đồng và gần 3,1 tỷ đồng, chỉ tương ứng khoảng 69% và 68% so với kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trước đó.

Đồng thời, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền cũng được điều chỉnh giảm từ 10% về còn 7%.

Mặc dù kế hoạch kinh doanh giảm, nhưng quỹ lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 lại được điều chỉnh tăng từ gần 3,2 tỷ đồng lên gần 3,7 tỷ đồng tương ứng điều chỉnh tăng gần 16%.

Năm 2022, Petrolimex Hà Tây tăng trưởng doanh thu gần 80% so với cùng kỳ, lên gần 838 tỷ đồng. Đóng góp chính bởi tăng trưởng của hoạt động bán xăng dầu và hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ.

Tuy nhiên các khoản chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác đều tăng dẫn đến lãi ròng chỉ tăng hơn 2%, đạt gần 4,8 tỷ đồng. Xét trong những năm gần đây, lãi ròng của Petrolimex Hà Tây diễn biến ổn định.

Như vậy, với con số thực hiện 2022, có thể thấy công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 từ mức tăng trưởng dương thành tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Kết phiên 21/12, cổ phiếu PTH đóng cửa tại mức 14.700 đồng/cp, tăng gần 10% kể từ đầu năm 2023. Thanh khoản bình quân rất thấp, chỉ khoảng 403 cp/ngày, thậm chí phiên 7/4 chỉ khớp lệnh duy nhất 1 cổ phiếu.

>> Một công ty họ Petrolimex điều chỉnh giảm 13% kế hoạch lợi nhuận năm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn