Một ngân hàng cho Đèo Cả (HHV) vay hơn 19.100 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã HHV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 690 tỷ đồng - tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023 (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng - tăng hơn 37% YoY.

Hết quý I/2024, tổng tài sản HHV đạt hơn 37.660 tỷ đồng, tăng thêm 880 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn có gần 1.504 tỷ đồng và tài sản dài hạn ở mức 36.156 tỷ.

Nhìn vào cơ cấu tài sản, lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi của Đèo Cả hơn 750 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 27.834 tỷ trong đó 20.100 tỷ đồng là vay nợ tài chính - tương đương đầu năm (chiếm 72% tài sản). Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 2,05 lần.

Ngân hàng Công Thương - Vietinbank (Mã CTG) là chủ nợ lớn nhất của Đèo Cả với tổng dư nợ hơn 19.100 tỷ đồng (chiếm 95% dư nợ vay tài chính). Trong số này, hơn 18.200 tỷ đồng là các khoản vay dài hạn. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này là phương tiện vận tải, cổ phiếu, bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay, quyền thu phí dự án BOT...

Ngoài việc vay nợ tại nhiều ngân hàng, công ty còn vay (tín chấp) của cán bộ công nhân viên khoảng 2,7 tỷ đồng; lãi suất bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.

Trong quý I/2024, Đèo Cả chịu khoản chi phí lãi vay lên tới 208 tỷ đồng - tăng so với mức 163,6 tỷ YoY. Năm 2023, tổng chi phí ãi vay của công ty là 662 tỷ đồng - chiếm hơn 99% chi phí tài chính.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn