17:40, 27/09/2022

MSB: Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã CK: MSB) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE