MWG, FPT, ACV tăng 50-100% sau nửa năm, một công ty bảo hiểm thắng đậm

Ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã BIC - HoSE) đang sở hữu 5.180 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong số này có 393 tỷ đồng giá trị danh mục chứng khoán kinh doanh - giảm 40 tỷ đồng so với đầu năm 2024 song vẫn tăng 120 tỷ so với đầu năm 2023.

Công ty không thuyết minh chi tiết các khoản đầu tư trong báo cáo tài chính quý I/2024. Tuy nhiên, tại báo cáo kiểm toán 2023, cơ cấu danh mục chứng khoán bao gồm 383 tỷ đồng ở các cổ phiếu niêm yết và 50 tỷ đồng cho cổ phiếu ACV trên sàn UPCoM.

Tính theo giá gốc đầu tư, FPT, ACV, VCB, VNM, MBB, MWG, IDC là các khoản đầu tư lớn nhất của Bảo hiểm BIDV với giá trị từ 39-80 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết phiên 21/6, cổ phiếu trong danh mục nắm giữ đã tăng mạnh trong đó VCB tăng 7%, MBB tăng 27%, IDC tăng 27%, PLX tăng 27%, MWG tăng 49%, FPT tăng 64%, ACV tăng 105%... Tính theo giá gốc, khoản đầu tư.

MWG, FPT, ACV tăng 50-100% sau nửa năm, một công ty bảo hiểm thắng đậm
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của BIC

Nếu hiện thực hóa một phần các khoản đầu tư này, hàng chục tỷ đồng sẽ được bổ sung vào lợi nhuận bán niên 2024 của BIC.

Trước đó, trong quý đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm này báo lãi 106 tỷ đồng - tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Bảo hiểm BIDV đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng - tăng 5% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% bằng cổ phiếu.

Mới nhất, doanh nghiệp vừa thông báo ngày 16/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 15%. Số tiền dự kiến chi trả là gần 176 tỷ.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn