Nafoods (NAF): Lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng nhờ giá vốn giảm

Tại báo cáo tài chính riêng quý I/2024, Công ty cổ phần Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 201 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng 160 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến lợi nhuận gộp của Công ty tăng 15,3%, đạt 40,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của NAF tăng từ 13,7% lên 20%. Qua đó, lợi nhuận sau thuế NAF đạt 6,56 tỷ đồng, tăng trưởng 40,7%.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu NAF đạt 310,6 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn bán hàng đạt 218,4 tỷ đồng, giảm 31,2%, nên lợi nhuận gộp đạt 92,2 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm 24%, trong khi chi phí bán hàng chỉ giảm 4,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 18,4%. Qua đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2024 của NAF đạt 13,62 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nafoods đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 26,9% và 17,3% so với thực hiện của năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I, Công ty mới hoàn thành 10,55% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nhận định về năm 2024, Nafoods cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Giá các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và diễn biến bất ổn trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu không mấy sáng sủa ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty. Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Biển Đỏ ảnh hưởng đến chi phí huy động vốn của công ty. Áp lực lạm phát, tăng lãi suất ảnh hưởng đến chi phí lãi vay và khả năng huy động vốn của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu NAF giảm 0,29%, đạt thị giá 17.150 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn