Năm 2023, Dược Việt Nam (DVN) đạt 436 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm - mã DVN: UPCoM) cho biết, tổng doanh thu tổng hợp thực hiện năm 2023 đạt 306 tỷ đồng, tăng 74% so với thực hiện năm 2022 và đạt 110% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 222 tỷ đồng, tăng 705% so với cùng kỳ và đạt 105% so với kế hoạch.

Kết quả hợp nhất của Vinapharm cho thấy, tổng doanh thu ước đạt 5.664 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2022 và đạt 96% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 436 tỷ đồng, tăng 230% so với cùng kỳ năm trước và bằng 130% kế hoạch năm 2023.

Vinapharm đã hoàn thành việc xây dựng đề án tái cơ cấu với mục tiêu tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, quản trị và thúc đẩy chia sẻ trong danh mục ngành dược của SCIC.

Năm 2024, Vinapharm đặt kế hoạch doanh thu theo báo cáo tài chính tổng hợp là 319 tỷ đồng, tăng 4% và lợi nhuận trước thuế là 254 tỷ đồng tăng 14% so với ước thực hiện năm 2023. Doanh thu theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Vinapharm dự kiến là 5.903 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 4% so với ước thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 524 tỷ đồng, tương đương tăng 20% so với ước thực hiện năm 2023.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DVN trong tuần kết thúc vào ngày 19/1 bật tăng 2,8% với 4 phiên tăng liên tiếp và 1 phiên đứng giá đầu tuần, chốt tuần ở mức 18.400 đồng, tuy nhiên thanh khoản thấp, chưa tới 8.000 đơn vị mỗi phiên.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn