NAV: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

NAV: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm