NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK:NAV) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm