Ngân hàng đầu tiên công bố BCTC quý I: Lợi nhuận giảm 24%

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế là 92,8 tỷ đồng.

Trong quý đầu tiên của năm, tông thu nhập hoạt động (TOI) giảm nhẹ, trong khi chi phí hoạt động tăng gần 17% là nguyên nhân khiến lợi nhuận của PGBank đi xuống.

Mặc dù dư nợ cho vay vào cuối tháng 3/2024 giảm so với cuối năm ngoái, PGBank vẫn ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 11,3% lên 377,5 tỷ đồng. Trong quý cuối cùng của năm 2023, PGBank đã đạt được mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ nên một phần thu nhập lãi có thể tiếp tục được ghi nhận trong quý đầu tiên của 2024. 

Ngoài ra, chi phí lãi giảm từ hơn 556 tỷ đồng xuống 473 tỷ đồng, trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đã giảm đáng kể so với đầu năm ngoái, cũng hỗ trợ cho thu nhập lãi thuần. 

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, hoạt động kinh doanh khác đều ghi nhận kết quả kém sắc, khiến tổng thu nhập hoạt động (TOI) của PGBank giảm gần 4%, xuống 376 tỷ đồng. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm còn 26 triệu trong khi cùng kỳ năm ngoái đem về 13,5 tỷ đồng. 

Hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lỗ 8,9 tỷ đồng do chi phí tăng từ 8,1 tỷ đồng lên 29,7 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản chi về hoa hồng, môi giới. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác của PGBank cũng giảm 65%, xuống 8,6 tỷ đồng. 

Trong khi thu nhập lãi thuần đi xuống, chi phí hoạt động của PGBank lại tăng gần 17%, chủ yếu đến từ chi phí lương cho nhân viên. Lực lượng lao động của PGBank đã tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí dự phòng rủi ro trong quý I/2024 giảm còn 42 triệu, thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ và giảm đáng kể so với quý IV/2023 (91,3 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động tăng là nguyên nhân khiến lợi nhuận PGBank quay đầu.

Số nhân viên tăng 13%

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của PGBank tăng 5,9% so với cuối năm 2023, lên 58.764 tỷ đồng. Trong khi đó, cho vay khác hàng của ngân hàng giảm 0,4%, xuống 35,186 tỷ đồng. Phần lớn tài sản tăng thêm được PGBank gửi tại các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, lãi từ tiền gửi trong quý I/2024 còn 32,2 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 87,8 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm, tiền gửi khách hàng đã tăng thêm 4,2%, lên 37.224 tỷ đồng. Nợ xấu của PGBank nhích thêm 2,4% lên 1.033 tỷ dồng. Do cho vay khách hàng giảm, tỷ lệ nợ xấu đã tăng từ 2,85% vào cuối năm ngoái lên 2,93% vào cuối quý I.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng số nhân viên của PGBank là 1.901 người, so với 1.678 nhân viên vào cuối quý I năm ngoái. Nếu sử dụng số liệu trung bình theo quý, số nhân viên của PGBank đã tăng 12,8% trong một năm qua. Đây là nguyên nhân chính khiến chi phí hoạt động của ngân hàng tăng cao và kéo lợi nhuận đi xuống. 

Thu nhập trung bình của mỗi nhân viên là gần 28,5 triệu đồng/người/tháng theo thống kê của PGBank, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nếu sử dụng chỉ tiêu chi phí cho nhân viên để tính toán, mức chi bình quân mỗi tháng chỉ là 22,9 triệu đồng. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn