Người Thái sắp nhận hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. 

Sau khi hoàn tất phương án phát hành hơn 641 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SAB là hơn 1,2 tỷ đơn vị. Với số lượng cổ phiếu này, SAB dự kiến trích ngân sách hơn 1.900 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. 

Từ năm 2022 trở lại đây, cổ đông của SAB liên tục nhận về "cơn mưa cổ tức". Mới đây, SAB đã chi trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 15% vào tháng 7/2023 với số tiền đã chi là 1.150 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty đã hoàn tất chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 35% bằng tiền. 

Theo cơ cấu cổ đông lớn của SAB, Công ty TNHH Vietnam Beverage sở hữu 53,59% vốn và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu 36% vốn. Như vậy, trong đợt chia cổ tức này, nhà đầu tư Thái Lan sẽ nhận về hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức từ SAB, SCIC nhận về gần 693 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SAB đạt 7.415 tỷ đồng và 1.044 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và giảm 23% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, tổng lợi nhuận ròng là 2.200 tỷ đồng, giảm 25,6%. 

Công ty Chứng khoán SSI dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SAB cho năm 2023 là 30.500 tỷ đồng và 4.400 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và giảm 21% so với mức thực hiện năm 2022. 

Cho năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SAB sẽ lần lượt đạt 32.500 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và 5.000 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ). 

Cổ phiếu SAB đóng cửa phiên 6/12 ở mức giá 65.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 83.600 tỷ đồng. 

Xem thêm tại vietnamfinance.vn