Nhà đầu tư cá nhân gom đột biến gần 1.500 tỷ đồng, mua toàn ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/04/2024, chỉ số Vn-Index giảm -0,34% đóng cửa ở mức 1.258,56 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 16.815 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 18.909,5 tỷ đồng, giảm -2,6% so với phiên liền trước, giảm -27,3% so với trung bình 5 phiên và giảm -35,4% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm chủ yếu ở ngành Chứng khoán và Bán lẻ. Ngược lại, thanh khoản tăng mạnh ở Ngân hàng, Hàng cá nhân, Chăn nuôi, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Công nghệ thông tin, Vận tải thủy trong khi tăng nhẹ ở Bất động sản, Thép, Hàng không.

Về biến động giá, Hàng cá nhân, Bất động sản, Chăn nuôi, Hàng không tăng điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 614.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 967.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, BID, NTL, BAF, HCM, DPG, STB, VGC, KDH. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, NVL, VNM, PVD, PDR, MSN, VPB, DIG, CTG.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1474.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1490.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, NVL, STB, MBB, VNM, MSN, MWG, TCB, PDR, VPB. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: PC1, KDH, DGC, VIC, BAF, DPG, NTL, EVF, HCM.

Tự doanh bán ròng 570.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 483.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm PC1, ASM, PVD, PTB, E1VFVN30, CRE, GEX, FUEVFVND, FCN, CII.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, STB, MWG, FPT, HPG, PNJ, ACB, VPB, TCB, HDB.

Nhà đầu tư cá nhân gom đột biến gần 1.500 tỷ đồng, mua toàn ngân hàng - Ảnh 1

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 296.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 39.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, TCB, POW, HDB, VIB, SSI, NVL, ACB, HPG, DHA.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng có KDH, PNJ, MWG, FUEVFVND, MBB, VHM, VJC, DGC, VHC, EVF.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.924 tỷ đồng, tăng +1,4% so với phiên trước và đóng góp 10,2% tổng giá trị giao dịch.

Giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MBB, trong đó Tự doanh và Tổ chức trong nước bán ra gần 13,9 triệu đơn vị tương đương 348,3 tỷ đồng cho Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Chăn nuôi, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Thép, Hàng cá nhân, Công nghệ Thông tin trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Hóa chất, Nhựa cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng giá trị giao dịch tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Xem thêm tại vneconomy.vn