Nhà Khang Điền (KDH) báo lãi quý I/2024 giảm 68% so với cùng kỳ

Nhà Khang Điền (KDH) báo lãi quý I/2024 giảm 68% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Nhà Khang Điền (KDH) báo lãi quý I/2024 giảm 68% so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 334 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 318 tỷ đồng. Đáng nói, trong bối cảnh doanh thu giảm, giá vốn của KDH lại tăng cao (tăng 71%), trong đó giá vốn của hoạt động chuyển nhượng bất động sản gấp gần 2 lần cùng kỳ với hơn 149 tỷ đồng. Kết quả, lãi gộp của KDH giảm 48%, còn hơn 174 tỷ đồng.

Trong kỳ, KDH ghi nhận doanh thu tài chính đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng thời điểm năm trước. Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 9% và 20% thì chi phí tài chính ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí tài chính là khoản chiết khấu thanh toán, không ghi nhận chi phí lãi vay trong kỳ.

Kết quả, KDH báo lãi ròng chỉ đạt hơn 63 tỷ đồng quý đầu năm 2024, giảm 68% so với cùng kỳ.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của KDH tại thời điểm 31/3/2024 hơn 27.237,8 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho tăng 9%, lên 20.490,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc gia tăng giá trị xây dựng dở dang của dự án khu dân cư Bình Hưng 11A từ 610 tỷ đồng lên hơn tỷ đồng. Ngược lại, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32%, còn gần 2.544 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty tăng 6%, lên gần 11.651,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính tăng đến 21%, lên 7.674,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của KDH tại thời điểm cuối tháng 3/2024, đạt 15.586,3 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.829,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.


Xem thêm tại cafef.vn