Nhiều công ty xăng dầu nợ thuế trăm tỷ đồng

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách đơn vị nợ tiền thuế và các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Theo đó, tính tới ngày 31/12/2023, địa phương có 151 đơn vị nợ thuế trên 90 ngày, với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng.

Nhiều công ty xăng dầu nợ thuế trăm tỷ đồng ảnh 1

Cục Thuế Cần Thơ mới tiếp tục truy thu tiền thuê đất của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

Trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có nhiều đơn vị kinh doanh dầu khí, xăng dầu. Đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cần Thơ là Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương với số tiền nợ hơn 687 tỷ đồng; kế đến Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận nợ hơn 558 tỷ đồng;

Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam Bộ S.W.P (tại Cần Thơ) nợ hơn 223 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (tại Cần Thơ) nợ hơn 95 tỷ đồng…

Trong danh sách cũng có tên Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ, nợ hơn 1,9 tỷ đồng tiền thuê đất. Với công ty in này, mới đây Cục Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục phát thông báo truy thu tiền thuê đất.

Theo Cục Thuế TP. Cần Thơ, việc truy thu tiền thuê đất với Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm tại tienphong.vn