Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

Cụ thể, tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (Mã HEC): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4000 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2023. 

ĐHĐCĐ thường niên 2023, Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II đang có 117 cổ đông nắm giữ tổng cộng 6 triệu cổ phiếu. Năm 2023, doanh nghiệp duyệt kế hoạch kinh doanh với 223 tỷ đồng doanh thu và gần 47 tỷ lợi nhuận trước thuế (lần lượt giảm 8,4% và 22% so với thực hiện trong năm 2022).

Trong tháng 5, nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Mã CCV): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 31,87% (1 cổ phiếu được nhận 3.187 đồng). Ngày thanh toán là 19/5/2023. 

Công ty CP Thiết bị điện (Mã THI): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2023. 

Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Mã KGM): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày thanh toán là 22/5/2023. 

Công ty CP Đường sắt Hà Hải (Mã HHR): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 13,5% (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2023. 

Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (Mã HPW): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8,5% (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày thanh toán là 26/5/2023.

Công ty CP 715 (Mã BMN): Ngày 12/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 24/5/2023. 

Tổng Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Mã SEP): Ngày 15/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 16,2% (1 cổ phiếu được nhận 1.620 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2023. 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (Mã SED): Ngày 15/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 23/6/2023. 

Công ty CP Pin Hà Nội (Mã PHN): Ngày 15/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/5/2023. 

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (Mã PTD): Ngày 15/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/5/2023. 

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã VIP): Ngày 15/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2023. 

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (Mã VCI): Ngày 16/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 6/6/2023. 

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (Mã VNS): Ngày 16/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 26/5/2023. 

Công ty CP Bao bì Biên Hoà (Mã SVI): Ngày 16/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 23,4% (1 cổ phiếu được nhận 2.340 đồng). Ngày thanh toán là 29/6/2023. 

Công ty CP May Bình Minh (Mã BMG): Ngày 16/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2023. 

Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI (Mã CLH): Ngày 17/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2022 tỷ lệ 23% (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2023. 

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Mã LBM): Ngày 17/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 31/05/2023. 

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn