Trong các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt tuần này, tỷ lệ cao nhất là 30% và thấp nhất là 6,5%. Theo đó, Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã Ck: SAF) vừa ra thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 3.000 đồng cổ tức.

Với 12 triệu cổ phiếu SAF được lưu hành, Safoco sẽ phải chi ra khoảng 36 tỷ đồng để trả tạm ứng cổ tức năm 2023. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/2/2024. Trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025-2027 được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, SAF dự kiến tỷ lệ cổ tức hàng năm đạt 30%/năm.

Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị chia cổ tức bằng tiền mặt
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (mã Ck: APF) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng vào ngày 25/1.

Với gần 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính APF sẽ cần chi khoảng 52 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào 23/2/2024.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh (mã Ck: SBM) thông báo ngày 24/1 sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/01/2024. Với tỷ lệ thực hiện 10% (cổ đông nắm 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), cùng hơn 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SBM cần chi khoảng 45 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thực hiện dự kiến vào 5/2/2024./.